Başvuru Koşulları

  • Bireysel ya da takım olarak başvuru kabul edilmektedir.  
  • Takım başvurusu için  en fazla 6 kişi gerekmektedir. Takım başvurularında farklı disiplinlerden kişilerin ekipte olması başvurunuzu güçlendirecektir.  
  • Başvuru sahibi bütün bireylerin, başvuru esnasında 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Aksi durumdaki başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuruları değerlendiren seçici kurul, uygun görmesi halinde ilgili kişi ve takımları birleştirebilir.  
  • Başvuru sahipleri için herhangi bir şehir/ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak başvurusu kabul edilen kişi ve takımların yarışma kapsamında verilen online eğitimlere ve mentorluk süreçlerine tüm takım üyeleriyle tam katılım göstermesi beklenmektedir. Ayrıca jüriye sunum yapılacak, jüri sunum günü için takımdan en az bir kişinin İzmir’de fiziksel etkinliğe katılıp sunumu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tarih bilgisi açıklanacaktır.
  • Start-up, teknoloji şirketi, STK, araştırma enstitüsü, akademisyen, üniversite öğrencisi gibi farklı sektör ve deneyimden kişilerin başvurusuna açıktır. 
  • Başvuru yapan birey ve takımların, başvuru esnasında belirlenen temaya uygun olarak geliştirdikleri çözümü bir dosya olarak sunmaları beklenir. Geliştirilen çözümün seçilen bölgenin ihtiyaçlarına uygun, kentlilerin hareketlilik ve erişim ihtiyacını karşılayan ve karbon emisyonunu azaltan özellikleri olmalıdır.   
  • Başvuru formunda teslim edilecek bu dosyada çözüme ilişkin problemin yatırımcı sunumu (Pitch Deck) formatında ortaya koyulması, probleme getirilen çözüm önerisinin tanımlanması, çözümle ilgili ihtiyaçların tanımlanması (insan kaynağı, teknoloji, kapital) analizi, MVP önermesi/ prototip planı, iş modeli kapsamı ve var ise büyüme, devreye alma maliyetleri ve gelir modellerini anlatması gerekmektedir. Seçici kurul tarafından yarışma için seçilen takımların süreç boyunca aldıkları eğitim ve mentor desteği neticesinde bu fikri yatırım önerisi veya bir kentsel proje haline getirmiş olarak sunum gününde jüriye anlatmaları beklenmektedir.  
  • Yarışma için sunulan çözümlerde bir sınırlama yoktur: bir hizmet, uygulama, algoritma gibi tema çerçevesinde yerelin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilebilir akıllı ve yenilikçi çözümler aranmaktadır.